Mobiele data voor bedrijven!

Onder mobiele data of mobiel internet verstaan we het gebruik van internet met behulp van een mobiel apparaat zoals een daarvoor geschikte mobiele telefoon, smartphone, Personal Digital Assistant, Pocket PC, handheld PC, laptop of netbook, via een draadloos netwerk.(bron: Wikipedia).

Wij maken gemakkelijkheidshalve het onderscheid tussen GSM en LAPTOP.

MOBIELE DATA VOOR GSM.

Zowel Proximus, Mobistar als Base bieden tariefplannen voor mobiele data aan. Waarmee dient u rekening te houden?

  1. Welk type toestel gebruikt u (gsm, smartphone, Blackberry, iPhone, ...)?
  2. Wanneer wil u het mobiel dataverkeer het meest gebruiken?
  3. Hoeveel data denkt u nodig te hebben (aantal MB, aantal GB)?
  4. Wat wil u doen met uw toestel (enkel mail, ook surfen)?

MOBIELE DATA VOOR LAPTOP.

Voor mobiel dataverkeer met de laptop, hebben zowel Proximus als Mobistar diverse mogelijkheden. Met behukp van een USB stick of PCM CIA kaart, kan u via het mobiele netwerk surfen. In uw keuze moet u rekening houden met:

  1. Wanneer wil u het mobiel dataverkeer het meest gebruiken?
  2. Hoeveel data denkt u nodig te hebben (aantal MB, aantal GB)?
  3. Wat wil u doen met uw laptop (enkel mail, ook surfen)?

Voor alle types mobiele data bestaan opties voor gebruik in het buitenland. Hou daar zeker rekening mee! Voor wie bijvoorbeeld veel data in NEDERLAND gebruikt, kan 7211 helpen met abonnementen van KPN, Vodafone, T-Mobile...